Всички снимки от Архив ВИМ Плевен ( 36 )

Общ изглед към село Горна Студена край Свищов - с лагера и обоза на руските войски, вдясно къщата на хаджи Николи, в която се помещава Главната щаб-квартира, август 1877 г.

 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Горна Студена, Руско-турска война (1877-1878), архитектура, военни, панорами, чужди военни 

Преминаването на река Дунав - станция на походния телеграф на руската армия, разположена на остров при румънския град Зимнич (Зимница) срещу Свищов, юни 1877 г.

 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Руско-турска война (1877-1878), Свищов, военни, панорами, чужди военни 

Войници от инженерните части работят с понтонни съоръжения в близост до мястото на преминаването на руските войски на река Дунав, в дъното се вижда завършения понтонен мост, 1877 г.

 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Руско-турска война (1877-1878), военни, панорами, чужди военни 

Шатерники - цивилни занаятчии, изработващи шатри за лагеруване на войската, село Горна Студена 1877 г.

 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Горна Студена, Руско-турска война (1877-1878), военни, панорами, чужди военни 

Понтонният мост на река Дунав за преминаването на руската войска в района на Систово (Свищов), заснет откъм българския бряг, 1877 г.

 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Руско-турска война (1877-1878), Свищов, военни 

Портрет на генерала от кавалерията Александър Ребиндер(?), произведен в чин генерал-майор за участието си във войната 1877-1878 г.

 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Руско-турска война (1877-1878), военни, командири, лица, неизвестни, чужди военни 

Имена:

Генерал-майор Василий Николаевич Лавров, командир на Лейбгвардейския Финландски полк, загинал в боя при Горни Дъбник на 12 октомври 1877 г.

 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Руско-турска война (1877-1878), военни, командири, лица, чужди военни 

Имена:

Портрет на пряпоршчик Цебржинский от 55-ти пехотен Подолски полк

 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Руско-турска война (1877-1878), военни, лица, чужди военни 

Портрет на полковник Николай Федорович Ожаровский от Лейбгвардейски Финландски полк, загинал в боя при Горни Дъбник на 12 октомври 1877 г.

 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Руско-турска война (1877-1878), военни, лица, чужди военни 

Имена:

Студиен портрет за спомен на ветераните от Руско-Турската война от 66-ти Бутирски полк капитан Фредерице (ляво) и поручик княз Касаткин-Ростовский, 1903 г.

 1900-1910, Архив ВИМ Плевен, Руско-турска война (1877-1878), военни, лица, чужди военни