увеличи снимката | 1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Руско-турска война (1877-1878), военни, панорами, чужди военни

Войници от инженерните части работят с понтонни съоръжения в близост до мястото на преминаването на руските войски на река Дунав, в дъното се вижда завършения понтонен мост, 1877 г.