1800-1900, Архив ВИМ Плевен, Руско-турска война (1877-1878), Свищов, военни

Понтонният мост на река Дунав за преминаването на руската войска в района на Систово (Свищов), заснет откъм българския бряг, 1877 г.