Всички снимки от аптекари ( 2 )

Лаборантка в аптека, началото на 60-те години на ХХ век

 1960-1970, аптекари 

Аптекар в своята аптека с помощника си, началото на ХХ век

 1910-1920, аптекари, бит, професии