Всички снимки от Опеница ( 1 )

Къща и стопански двор в село Опеница, Македония 1913 г.

 1910-1920, Опеница, етнография