1910-1920, Опеница, етнография

Къща и стопански двор в село Опеница, Македония 1913 г.