Всички снимки от Съчанли ( 1 )

Професор Любомир Милетич и войводата Димитър Маджаров пред останките на Вълко Сарджев, жител на село Съчанли, убит от турците в Армаганската долина през 1913 г.

 1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), Съчанли, личности, събития 

Имена: ,