1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), Съчанли, личности, събития

Професор Любомир Милетич и войводата Димитър Маджаров пред останките на Вълко Сарджев, жител на село Съчанли, убит от турците в Армаганската долина през 1913 г.

Имена: ,