Всички снимки от празници ( 265 )

Офицери и войници от 21 пехотен полк, заснети на 1 май 1899 г., Станимака

 1 май, 1800-1900, Асеновград (Станимака), военни, панорами, пехота, празници, събития 

Първомайска манифестация в Сливен, 1905 г.

 1 май, 1900-1910, Сливен, манифестации, панорами, празници, събития 

Първомайска манифестация в София, 1905 г.

 1 май, 1900-1910, София, манифестации, панорами, празници, събития 

Първомайска манифестация в Пловдив, 1901 г.

 1 май, 1900-1910, Пловдив, манифестации, панорами, празници, събития 

Първомайска демонстрация в София, 1919 г.

 1 май, 1910-1920, София, митинги, панорами, празници, събития 

Първомайска манифестация, неизвестно къде - вероятно София, 50-те години на ХХ век

 1 май, 1950-1960, манифестации, неизвестни, панорами, празници, събития 

Студенти и преподаватели от природо-математическия факултет пред входа на факултета, украсен по случай 1-ви май, София 50-те години на ХХ век

 1 май, 1950-1960, София, висше, образование, празници, събития, учители 

Медицински работници на първомайска манифестация, неизвестно къде, началото на 50-те години на ХХ век

 1 май, 1950-1960, манифестации, неизвестни, празници, събития 

Ученици на манифестация по случай 1-ви май на площад “9-ти септември”, днес “Александър I”, София 70-те години на ХХ век

 1 май, 1970-1980, София, манифестации, празници, събития 

Снимка за спомен на Царското семейство, игуменът Панарет Брегалнишки и туристите на втория ден от Великден в двора на Бачковския манастир, април 1933 г.

 1930-1940, Асеновград (Станимака), панорами, празници, религия, събития, църковни 

Имена: , ,