1 май, 1950-1960, София, висше, образование, празници, събития, учители

Студенти и преподаватели от природо-математическия факултет пред входа на факултета, украсен по случай 1-ви май, София 50-те години на ХХ век