Всички снимки от корабоплаване ( 167 )

Понтонният мост между Русе и Гюргево, построен за преминаването на руската войска и снабдяване, 1878 г.

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), военни, корабоплаване 

София, 1931 г., портрет на флотски офицер

 1930-1940, София, корабоплаване, лица, моряци, професии, транспорт 

Русе, пристанището, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Русе, корабоплаване, транспорт 

Пристанището на Русе, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Русе, корабоплаване, транспорт 

Кеят в подножието на манастира “Свети Наум” в Охрид, 1942 г.

 1940-1950, Охрид, корабоплаване, транспорт 

Надписана: “Фотографирахме се след водосвета в нашия кораб”, пристанище Варна, 1910 г.

 1910-1920, Варна, корабоплаване, транспорт 

Група изпращачи на пристанище Варна, 1923 г.

 1920-1930, Варна, корабоплаване, транспорт 

Изглед от Робърт колеж към Босфора и една от кулите на крепостта Румелихисар, Цариград (Истанбул), началото на XX век

 1910-1920, Цариград, архитектура, гимназиално, корабоплаване, образование 

Изглед към Босфора, Цариград (Истанбул), началото на XX век

 1910-1920, Цариград, архитектура, корабоплаване, храмове 

Сгради по крайбрежната улица на квартал Бебек, Цариград, горе на хълма - Робърт колеж (днес Bosphorus University), началото на XX век

 1910-1920, Цариград, архитектура, гимназиално, корабоплаване, образование