Всички снимки от корабоплаване ( 167 )

Пристанище Варна, пътнически параход, август 1909г.

 1900-1910, Варна, корабоплаване 

Несебър, пристанището, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Несебър, корабоплаване 

Посещение на Н.В. Цар Борис III в Несебър - към пристанището, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Несебър, архитектура, корабоплаване, личности, риболов, събития 

Имена:

Варна, пристанищни работници и служители, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Варна, железници, корабоплаване, транспорт 

Варна, дървена яхта на сух док, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Варна, корабоплаване, транспорт 

Пристанище Варна, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Варна, корабоплаване, транспорт 

Товарен кораб “Родина”, град Сталин (Варна), 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Варна, корабоплаване, транспорт 

Морски пътнически кораб “Георги Димитров”, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Варна, корабоплаване, транспорт 

Варна, сухият док на пристанището, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Варна, корабоплаване, транспорт 

Варна, пристанището - докуване на кораби в сухия док, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Варна, корабоплаване, транспорт