Всички снимки от Крушево ( 3 )

Училището в град Крушево, Прилепско, началото на ХХ век

 1900-1910, Крушево, образование 

Град Крушево, Прилепско, началото на ХХ век

 1910-1920, Крушево 

Крушево (Прилепско) през зимата, началото на ХХ век

 1910-1920, Крушево, архитектура