1900-1910, Крушево, образование

Училището в град Крушево, Прилепско, началото на ХХ век