Всички снимки от чужди военни ( 316 )

Противникът - турската артилерия, началото на ХХ век

 1900-1910, Балкански войни (1912-1913), военни, чужди военни 

Войник от 39 Солунски пехотен полк и германски войници в окоп с картечница MG08, Южния фронт, 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), София, военни, пехота, чужди военни 

Противникът, френско противоаеропланно оръдие

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, чужди военни 

Съюзни войски, принц Петър Черногорски на упражнения по стрелба на пехотата на Черна гора, 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), военни, чужди военни 

Имена:

Гръцки юнкери и офицери

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), военни, чужди военни 

Противникът, турски редифи /запасни войници/

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), военни, чужди военни 

Убити румънски войници на позиции край Тутракан, 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), ТОП, Тутракан, военни, чужди военни 

Убити румънски войници на брега на р.Дунав край Тутракан, 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), Тутракан, военни, чужди военни 

Убит румънски войник, край Тутракан, 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), Тутракан, военни, чужди военни 

Убити румънски войници в Тутраканската битка през септември 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), Тутракан, военни, чужди военни