Всички снимки от чужди военни ( 316 )

Български селяни и немски войник по време на преминаването на Вермахта през България, 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, мотоциклети, посрещания, събития, транспорт, чужди военни 

Преминаване на Вермахта през България, някъде по южната граница, 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, посрещания, събития, чужди военни 

Преминаване на Вермахта през Южна България, 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, посрещания, събития, чужди военни 

Френски военнопленници на българската войска

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, чужди военни 

Турската армия отстъпва в безредие към Чаталджа, ноември 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Чаталджа, военни, чужди военни 

Разбитата турска войска отстъпва от Люле Бургас към Чаталджа, ноември 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Люле Бургас, военни, чужди военни