1950-1960, Разград, етнография, етноси, сватби, семейство, турци

Български турци на сватба - младоженецът и мъжете от родата, Разградско, 50-те години на ХХ век