Всички снимки от 1970-1980 ( 207 )

София, сладкарски щанд пред магазин “Явор”, намирал се на бившия площад “Ленин”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, магазини, търговия 

Централен клон на ДСК (Държавна спестовна каса), помещавал се в сградата на улица “Московска” №19, построена през 1914 г. по проект на архитектите Георги Фингов, Димо Ничев и Никола Юруков за Софийска банка, София, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, архитектура, банки, търговия 

София, улица “Граф Игнатиев”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, архитектура, градски транспорт, магазини, транспорт 

София, улица “Софийска комуна”, (днес “Княз Александър”) към ул. “Граф Игнатиев”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, архитектура, магазини, търговия 

София, сградата на “Държавна лотария” и “Държавна спестовна каса” (ДСК) на улица “Софийска комуна”, днес “Княз Александър”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, архитектура 

София, улица “Софийска комуна”, днес “Княз Александър”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София 

Една от последните известни фотографии на големия български писател Георги Марков, мюнхенската гара, 1978 г.

 1970-1980, българи в чужбина, култура и изкуство, литература, личности 

Имена:

София, булевард “Мария Луиза” (бивш “Георги Димитров”), края на 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, автомобили, автотранспорт, градски транспорт, транспорт 

Пазар в Хисаря, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, Хисар, животновъдство, пазари, търговия 

Производствен цех в ЗММ София (завод за металорежещи машини), 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, индустрия