1970-1980, Хисар, животновъдство, пазари, търговия

Пазар в Хисар, 70-те години на ХХ век