Всички снимки от автотранспорт ( 276 )

Снимка за спомен на група туристи от София пред автомобил за екскурзии в близост до село Стрезимировци, Трънско, 1935 г.

 1930-1940, Трън, автомобили, автотранспорт, бит, транспорт, туризъм 

Католически мисионери в село Бърдарски геран (Врачанско), от ляво на дясно : отец Алоиз Манушев, отец Кирил Куртев, Монсеньор Анджело Ронкали (бъдещ папа Йоан XXIII, по това време папски нунций в България), отец Методий Карабенчев, с камионетка Форд Т (Ford Model T), август 1925 г.

 1920-1930, Бърдарски геран, автотранспорт, личности, религия, транспорт 

Имена: , , ,

София, сладкарница “Люляци” на улица “Граф Игнатиев”, началото на 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, автотранспорт, градски транспорт, камиони, кафенета, сладкарници 

Компания с мотоциклети на път към Исперих, юли 1939 г.

 1930-1940, мотоциклети, мотоциклетизъм, транспорт 

София - “Овчата купел”, сега квартал на столицата, края на 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, автомобили, автотранспорт, архитектура, панорами, транспорт 

Делегация от френски щабни офицери на посещение в щаб на съюзната руска армия, неизвестно къде, 1914 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), автомобили, автотранспорт, военни, моторизирани, чужди военни 

Княз Борис като свръзка на главнокомандващия на действащата армия с фронтовите щабове при смяна на автомобилна гума заедно с шофьори и механици, вероятно Южния фронт, около 1918 г.

 1910-1920, Архив на Царското семейство, Първа световна война (1914-1918), автотранспорт, военни, моторизирани 

Имена:

София, дете пред автомобил Адлер Трумпф (1939 Adler Trumpf 2 Liter), паркиран на улицата, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, София, автомобили, автотранспорт, бит, транспорт 

Семейство от София на излет със семейния автомобил Кадилак (1932 Cadillac Roadster), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, автомобили, автотранспорт, бит, семейство, транспорт, туризъм 

Снимка за спомен от екскурзия на софийско семейство с автомобил Кадилак (1932 Cadillac Roadster), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, автомобили, автотранспорт, семейство, транспорт, туризъм