1930-1940, мотоциклети, мотоциклетизъм, транспорт

Компания с мотоциклети на път към Исперих, юли 1939 г.