Всички снимки от архитектура ( 983 )

София, Житния пазар, края на ХIХ век

 1800-1900, София, архитектура, пазари 

София, джамията Баня баши, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, храмове 

София, поглед от Военния клуб към Витоша и ул.”Раковски”, началото на ХХ век

 1900-1910, София, архитектура