Всички снимки от Русалка (Таук лиман) ( 1 )

“Русалка”, защитената местност Таук Лиман (”Птичи залив”), 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Русалка (Таук лиман), панорами