увеличи снимката | 1960-1970, Русалка (Таук лиман), панорами

"Русалка", защитената местност Таук Лиман ("Птичи залив"), 60-те години на ХХ век