Всички снимки на Юлий Цезар Розентал ( 2 )

Пионерното (техническо) отделение на Третата Велешка чета на войводата Никола Дечев (третият на първи ред отдясно наляво). Най-вляво е Юлий Цезар Розентал, секретар на четата

 1900-1910, Велес, Илинденско-Преображенско въстание, военни, комити 

Имена: ,

Третата Велешка чета на войводата Никола Дечев (седнал в центъра), втори отляво - Юлий Цезар Розентал, секретар на четата

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити 

Имена: ,