Всички снимки на Стефан Македонски ( 3 )

Снимка с автограф на Стефан Македонски, един от основателите на Музикалния театър, чието име носи днес, София, 1919 г.

 1910-1920, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, лица, театър 

Имена:

Звездите на софийския музикален театър: Стефан Македонски, Иван Станев, Вера Сълплиева, Генчо Марков в оперетата “Черната роза”, София, 1933 г.

 1930-1940, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, музика, театър 

Имена: , , ,

Участниците в конгрес на Съюза на артистите в България пред Народния театър. Сред присъстващите са Кръстьо Сарафов (с белия панталон), над него Николай Масалитинов, Хрисан Цанков, Стефан Македонски (над Масалитинов), София, 1930 г.

 1930-1940, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, професионални, театър 

Имена: , , ,