Всички снимки на Петър Ганчев ( 2 )

Бившият български цар Фердинанд и дипломати на погребението на бившия министър-председател д-р Васил Радославов. Вляво - генерал Петър Ганчев, на преден план - Едмунд Вайх, хофмаршал на Фердинанд, Берлин, 25 октомври 1929 г.

 1920-1930, българи в чужбина, дипломати, личности, погребения, събития 

Имена: , ,

Ротмистър Петър Ганчев като адютант на Лейбгвардейския на Н.В. конен полк със семейството си, началото на ХХ век

 1900-1910, военни, гвардия 

Имена: