Всички снимки на Пандо Сидов ( 1 )

Четата на войводата от ВМОРО Пандо Сидов (седнал, с наметало), действала в Костурския революционен район, 1907 г.

 1900-1910, военни, комити 

Имена: