1900-1910, военни, комити

Четата на войводата от ВМОРО Пандо Сидов (седнал, с наметало), действала в Костурския революционен район, 1907 г.

Имена: