Всички снимки на Павел Христов ( 1 )

Генерал Павел Христов, участник в Сръбско-Българската, Балканските и Първата световна войни, фотографиран в 1885 г. като офицер от Военното училище

 1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, лица 

Имена: