Всички снимки на Никола Дечев ( 4 )

Пионерното (техническо) отделение на Третата Велешка чета на войводата Никола Дечев (третият на първи ред отдясно наляво). Най-вляво е Юлий Цезар Розентал, секретар на четата

 1900-1910, Велес, Илинденско-Преображенско въстание, военни, комити 

Имена: ,

Втората Велешка чета на войводата Никола Дечев (седналият под знамето), преди да навлезе в Македония, Осоговски балкан, март 1903 г.

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити 

Имена:

Третата Велешка чета на войводата Никола Дечев (седнал в центъра), втори отляво - Юлий Цезар Розентал, секретар на четата

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити 

Имена: ,

Войводите на съвещание - седнали от ляво надясно: Панайот Байчев, Питу Гули, Коста Мазнейков, Христо Чернопеев, Андрей Христов, Тодор Христов. Прави от ляво на дясно - Никола Жеков, Константин Кондов, Сотир Атанасов, Тимо Ангелов, Никола Дечев, и куриерът Кольо Сарафчето, Осоговския балкан, март 1903 г.

 1900-1910, комити 

Имена: , , , , , , , , , , ,