Всички снимки на Милка Стубленска ( 1 )

Портрет на актрисата Милка Стубленска, 30-те години на XX век

 1930-1940, култура и изкуство, лица, театър 

Имена: