Всички снимки на Мария Нейкова ( 1 )

Михаил Белчев и Мария Нейкова, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, естрада, музика 

Имена: ,