1960-1970, естрада, музика

Михаил Белчев и Мария Нейкова, 60-те години на ХХ век

Имена: ,