Всички снимки на Любен Владигеров ( 1 )

Близнаците Панчо и Любен Владигерови с дядо си Леон Пастернак, Берлин, 1912-13 г.

 1900-1910, класика, музика 

Имена: , ,