Всички снимки на Кръстьо Сарафов ( 2 )

Участниците в конгрес на Съюза на артистите в България пред Народния театър. Сред присъстващите са Кръстьо Сарафов (с белия панталон), над него Николай Масалитинов, Хрисан Цанков, Стефан Македонски (над Масалитинов), София, 1930 г.

 1930-1940, Колекция Иван Станев, София, култура и изкуство, професионални, театър 

Имена: , , ,

Големият български театрален актьор Кръстьо Сарафов в роля, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, култура и изкуство, лица, личности, театър 

Имена: