Всички снимки на Иван Фичев ( 2 )

Пощенска картичка, издадена по повод началото на Балканската война с манифеста за обявяването на войната и портретите на Цар Фердинанд и генералитета, 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), военни, командири, политика 

Имена: , , , , , , , ,

Откриването на Военната академия. В центъра е генерал Иван Фичев - военен министър, с генералитета, включително генерал Никола Жеков, преподавателите и курсистите. София, януари 1915 г.

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), София, военни, командири 

Имена: ,