1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), София, военни, командири

Откриването на Военната академия. В центъра е генерал Иван Фичев - военен министър, с генералитета, включително генерал Никола Жеков, преподавателите и курсистите. София, януари 1915 г.

Имена: ,