Всички снимки на Давид Пипано ( 1 )

Главният равин на София Давид Пипано, роден в Солун и избран през 1914 г.

 1910-1920, София, евреи, етноси, лица, религия 

Имена: