1910-1920, София, евреи, етноси, лица, религия

Главният равин на София Давид Пипано, роден в Солун и избран през 1914 г.

Имена: