Всички снимки на Георги Димитров Стоянов ( 1 )

Група стражари с началника си - опълченеца Георги Димитров Стоянов (седнал в средата), гр. Попово, 1886 г.

 1800-1900, Попово, военни, полиция 

Имена: