Всички снимки на Борис Сирманов ( 1 )

Ротмистър Борис Сирманов в парадна униформа на Лейбгвардейския на Н.В. конен полк, като адютант, 1904г.

 1900-1910, военни, гвардия, лица 

Имена: