Резултати от търсенето:

Намерени са 13 снимки от търсенето на: Женски пазар

София, пазар “Георги Кирков” (Женски пазар) 1987г.

 1980-1990, София, пазари, търговия 

София, Женския пазар, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, пазари, търговия 

София, Женския пазар - продавач на грънци, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, пазари, търговия