1930-1940, София, образование, основно, учители

Ученици в народни носии със своята учителка, София 1939г.