1920-1930, българи в чужбина, личности

Цар Фердинанд, д-р Иван Буреш (без шапка) - директор на Царския музей по естествена история (днес Природонаучен музей), и други спътници, Египет, 1929 г.

Имена: ,