1950-1960, автотранспорт, камиони, транспорт

Автовлак, превозващ въглища, 50-те години на ХХ век