1950-1960, София, железници, транспорт

Локомотивно депо София - ямата за почистване на сгур (остатъци от изгорели въглища) от локомотивите, 50-те години на ХХ век