1950-1960, София, железници, индустрия, транспорт

Локомотивно депо София – учебният технически кабинет, действаща локомотивна двустъпална въздушна помпа „Knorr”, 50-те години на ХХ век