1900-1910, военни

Стражари от полевата жандармерия, началото на ХХ век