1900-1910, София, архитектура, железници

Старата сграда на Централна гара - София (разрушена през 1974 г.), началото на ХХ век